• News & Events
 • Valve Service Solution and Cryogenic Flow Control
  2017-05-25 14:03:55
  ทางบริษัทได้ทำการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงาน Service Valve และสินค้า Vale ภายใต้หัวห้อ "Valve Service Solution and Cryogenic Flow Control" ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่สละเวลาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ภายในงานได้มีการพาเยี่ยมชม Workshop เครื่องมือ เครื่องจักรที่ทางบริษัทมีไว้รองรับการรับซ่อมงานให้กับลูกค้า

  ภาพบรรยากาศงาน คลิก
  พิธีเปิดออฟฟิศใหม่สาขาสงขลา
  2017-03-28 11:43:52
  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ได้มีพิธีทำบุญเปิดออฟฟิศใหม่สาขาสงขลา โดยมีนาย เอกกร สุนทรวิภาตภูมิ เป็นประธานในพิธี

  ภาพบรรยากาศงาน คลิก
  New Technology for Asset and Process Temporature Measurement By Ametek Land
  2017-03-28 09:34:19
  ทางบริษัท เดลต้า เอลเม็ก จำกัด และ Land Ametek ได้ร่วมจัดอบรมขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า Land โดยแบ่งกลุ่มสินค้าสำหรับ Oil & Gas และ กลุ่ม Steel & Glass ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

  ภาพบรรยากาศงาน คลิก
  Basic Sales Training
  2016-10-19 11:42:52
  ทางบริษัทฯ ได้ทำการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าให้กับพนักงานขายทุกท่าน จัดขึ่น ณ ห้องประชุม บริษัท เดลต้าเอลเม็ก จำกัด สาขาระยอง วันที่ 19 ตุลาคม 2559 

  Total 31 Record : 8 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>